Adatvédelmi tájékoztató

Az oldal csak olyan személyes adatot kezel, amelyet a felhasználó saját akaratából és személyes adatai felhasználására vonatkozó jogait ismerve szabad akaratából megosztott az adatkezelővel, és ami az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az oldal a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók kezelt személyes adatait.
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email),
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Szetar.hu jelen (nem hivatalos, de a Szetar engedélyével készített) oldalának elkészítője, a Szetar.hu és partnerei, ha a linkre kattintva a felhasználó megadja nekik személyes adatait.
- Amway.hu, Betterware.hu, Dressplaner.hu, ha a felhasználó a linkekre kattintva megadja személyes adatait.

A regisztráló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)